ԱՊԱՎԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՉԻՆ

 

Խաչ Քո եղիցի մեզ ապաւէն,
Господь Иисус, Крест Твой

Տէ՛ր Յիսուս,յորժամ երեւիս
да будет нам опорою в час,

փառօք Հօր ընդ ամպս
когда явишься во славе Отца

լուսաւորս:Յայնժամ մեք մի՛
в облаках небесных. В час тот

ամաչեսցուք յուսացեալքս ի
да не устыдимся надеждою на

Քեզ,այլ զօրութեամբ Քով
Тебя, силою Твоей

մեծաւ բերկրեսցուք ընդ աջմէ
великою проповеди пред

Քումմէ,որպէս զորդիս լուսոյ
Тобою. Ибо Ты есть Сын Света

եւ որդիս տուընջեան:
и Господин Дня.