ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

 

Ե՛կ,Տե՛ր,ի տեսութիւն
Явись, Господь, узреть

հիւանդացեալ հոգւոյ իմոյ,
болезнь души моей,

դի՛ր զձեռն Քո ի վերայ
возложи длань Свою на

իմ.եւ բժշկեա՛, ասելով.
меня, и исцели, говоря:

Զօրացի՛ր,ա՛ռ զմահիճս Քո
«Укрепись, возьми постель свою

եւ ե՛րթ ի ճանապարհն կենաց
и иди путем

արդարութեան.
справедливости».

ԱՄԷՆ:
Аминь.