ՔՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ


Պահապան ամենայնի
Страж всех,

Քրիստոս, աջ Քո հովանի
Христос! Сохрани меня

լիցի ի վերայ իմ,ի տուէ եւ
под сенью десницы Твоей

ի դիշերի,ի նստիլ ի տան,ի
и днем и ночью, в дому и

գնալ ի ճանապարհ,ի ննջել
в дороге, во сне

եւ ի յառնել,զի մի՛ երբէք
и наяву, чтобы никогда

սասանեցայց եւ ողորմեա՛
не содрогнуться, и помилуй

Քո արարածոց եւ ինձ`
творения Твои и меня

բազմամեղիս.
многогрешного.

ԱՄԷՆ:
Аминь.